Disponible en: Spanish

Share

A ca meva, de vegades en menjàvem, de coques bambes; però mai vaig sentir que li diguessin bamba a una dona, per molt beneita que fos; tal vegada a Manacor, com diu l’Alcover – Moll, ho deuen dir així.

Coques bambes
Coques bambes. Font: Mercat de Santa Catalina

«Jo som estat a Deià,
a Lluc i a moltes de bandes;
n’he vistes moltes de bambes,
però com tu no n’hi ha»

(cançó popular de Manacor).

Per contra, sí que vaig sentir dir bàmbola i, molt més sovint encara, bàmbol a qualque betzol; segurament perquè erem 3 germans sense germanes i teníem poques amigues a les que fer empipar.

I tu?, què dius?; bamba o bàmbola? Com ho diuen al teu poble?, a la teva barriada? Com ho deien o com ho diuen els teus padrins?

Font:

Diccionari català-valencià-balear
Antoni Maria AlcoverFrancesc de Borja Moll
Editorial  Moll

http://dcvb.iecat.net/default.asp

Receptes antigues de coques.
Font: La Cuyna Mallorquina, imprès l’any 1915 a Felanitx per la imprenta d’en Bartomeu Reus.
Share