Tag Archive Ateneu Barcelonès

Temps per pensar

En Blai sempre es queixava de no tenir mai temps per pensar.

Li agradava molt, asseure’s a pensar. Pensar en coses que havia fet, que hauria de fer, que li agradaria fer; en coses que mai faria… Podia passar-s’hi hores, quan era fadrí i tenia poques feines, pensant i pensant. De vegades ho feia al sofà, però li agradava sobretot pensar d’assegut.

Share
Share