Per què no està bé fomentar i subvencionar l’esclavitud pagant als carcellers per contemplar els reclusos i per què els animals tenen dret a viure en llibertat.